Search
 • GKBO

COVID-19 Inperk Reëlings

Updated: Mar 26

Kyk assblief na die boodskap van ds. Reinder Kingma aangaande die COVID-19 Inperk

Opsomming
 • Nuwe woordbediening elke Sondagoggend via YouTube lewendige stroom (vooraf opgeneem en geredigeer)

 • Geen lewendige stroom op Sondagaande nie

 • Kort boodskap en gebed elke weeksdag via YouTube kanaal - nie lewendig nie

 • Pastorale versorging deur predikante en met hulp van die ouderlinge per telefoon en ander tegnologie (Skype, Whatsapp)

 • Lidmate word aangemoedig om een of twee ander lidmate weekliks te kontak vir bemoediging en ondersteuning

 • Kerkkantoor word vanaf Jenny se huis bestuur - kontakbesonderhede soos normaal

 • Gebruik tegnologie vir vergaderings en ander byeenkomste (GFs)

 • Weeklikse Boodskapper gaan steeds uitgestuur word

 • Vir meer inligting oor bogenoemde, sien aangehegte skrywe (COVID-19 Inperk Brief)

 • Kollektes - sien aangehegte skrywe van die Finansiëlekomitee/Diakonie (COVID-19 Kollektes Reëlings)

302 views
GEREFORMEERDE
KERK
BELVILLE-OOS

(021) 919 4303

admin@gkbo.org.za

Cherrystraat 4, Belair, Bellville

Kantoor | Ma-Vr: 8:30 - 12:00

 • Facebook
 • YouTube

© 2020 GKBO

GKBO_Logo_No_Background.png

GKBO