WELKOM By die

GEREFORMEERDE KERK

GOD

MEKAAR

die wêreld

BELLVILLE-OOS

Reddersburg Kinderhuis Feesfonds

WIE IS

GKBO?

Ons glo dat elke gelowige deel van 'n geloofsgemeenskap moet wees

 

Bellville-Oos is daarom ‘n gasvrye gemeente wat daarop ingestel is om gelowiges toe te rus om:

- te groei in hulle verhouding met die Here

- nader aan mekaar te groei en

- saam ‘n impak in die wêreld te maak